top of page
WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna - Psychoterapia Gdynia

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Uniwersum oferuje psychoterapię indywidualną oraz pomoc psychologiczną.

Udzielamy wsparcia i pomocy :

 • w trudnościach przeżywanych w relacjach i związkach, związanych z rozstaniem, rozwodem, poczuciem samotności, brakiem satysfakcji,

 • aby bardziej rozumieć siebie, radzić sobie z uczuciami i samopoczuciem, lepiej kierować własnym życiem,

 • gdy doświadczasz ciągłego stresu, poczucia zagubienia, braku celów życiowych,

 • gdy czujesz niezadowolenie z jakości swojego życia, 

 • nad określaniem i rozumieniem swojej tożsamości, osobowości i orientacji seksualnej,

 • gdy doświadczasz cierpienia w wyniku doznanych traum i doświadczanych kryzysów życiowych,

 • przy zaburzeniach osobowości

 • w chorobach psychicznych

 • gdy doświadczasz depresji

 • gdy odczuwasz lęk,

 • w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych i innych uzależnieniach

 • osobom bliskim i rodzinom osób uzależnionych

 • wsparcia psychologicznego osób współuzależnionych

 • przy innych problemach i kryzysach psychologicznych

 • gdy potrzebujesz wsparcia i pomocy psychologicznej

 • gdy chcesz podjąć indywidualną psychoterapię

 • gdy potrzebna terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi

Proponujemy również psychoterapię rozwojową nastawioną na wzrost świadomości oraz poprawę funkcjonowania w wybranych sferach życia.

Konsultacje psychoterapeutyczne

Rozpoczęcie procesu psychoterapeutycznego poprzedzone jest kilkoma konsultacjami, gdzie psychoterapeuta wraz z klientką/klientem diagnozuje problemy oraz ustala cele do pracy psychoterapeutycznej.

​​Konsultacja psychoterapeutyczna / konsultacja psychologiczna trwa 50 minut

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut.

Proces konsultacji zazwyczaj kończy się ustaleniem kontraktu.

KONTRAKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY

może być:

 • krótkoterminowy - od 3 do 6 miesięcy

 • średnioterminowy - od 6 do 12 miesięcy 

 • długoterminowy - ponad rok

Częstotliwość psychoterapii - raz lub dwa razy w tygodniu. Częstotliwość oraz długość trwania kontraktu psychoterapeutycznego ustalane są indywidualnie i zależą od potrzeb i możliwości klientki/klienta oraz celów terapii.

Formy pomocy i inne informacje:

Praca psychoterapeutyczna odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Każdy psychoterapeuta w naszym Ośrodku psychoterapii swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Forma pomocy, rodzaj terapii i częstotliwość terapii jest ustalany podczas wstępnych konsultacji.

Prowadzimy psychoterapię osób dorosłych, psychoterapię młodzieży, terapię uzależnień oraz psychoterapię u udzielamy pomocy psychologicznej dzieciom.

Nasi psychoterapeuci należą do różnych polskich towarzystw psychoterapii: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, Polskiego Towarzystwo Intregracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Nasi psychoterapeuci pracują w różnych nurtach psychoterapii. Forma terapii w zależności od osoby terapeuty może przyjąć formę psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii psychoanalitycznej, psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, psychoterapii intergracyjnej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Psychoterapeuci pracują według zasad kodeksu etycznego polskich towarzystw psychoterapii których są członkami.

Potrzebna jest Ci pomoc psychologa, psychoterapeuty skontaktuj się z naszą recepcją, zarezerwuj wizytę online lub umów się bezpośrednio z psychoterapeutą.

Psychoterapię prowadzą

WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

psycholog, psychoterapeuta, superwizor

WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

psychoterapeutka - certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychotraumatolog

WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

psycholog, psychoterapeuta

WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień 

bottom of page