top of page
WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

Psychoterapia to dla mnie przestrzeń, w której w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji możemy na spokojnie spróbować zrozumieć sytuację, która powoduje cierpienie, a następnie ulżyć temu cierpieniu i odnaleźć utraconą harmonię.

Hubert Kulik
tel. 607 731 314 

Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, ukończyłem I fazę Programu Szkoleniowego. Uzyskałem uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Mieszkam w Gdańsku, ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzę psychoterapię stacjonarnie w Gdyni, współpracuję również z ZUS jako konsultant oraz uczestniczę w ogólnokrajowym projekcie kompleksowej rehabilitacji osób pragnących powrócić na rynek pracy. Wcześniej doświadczenia zbierałem min. w szpitalu psychiatrycznym,  jak również w ośrodku interwencji kryzysowej i przy wspieraniu osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Interesuję się medytacją (mindfulness), praktykowałem zen w londyńskim ośrodku medytacyjnym. Bliskie są mi takie filozofie, które starają się budować całościowy obraz świata, łączące ciało, umysł i ducha. Pasjonuje mnie komunikacja interpersonalna i praca z konfliktem. Interesuję się praktycznym wykorzystaniem zasad głębokiej demokracji w pracy na poziomie indywidualnym, w parach, małych i dużych grupach. W przeszłości byłem pasjonatem autostopowych wypraw po świecie, obecnie prowadzę osiadły tryb życia jako szczęśliwy mąż i ojciec.

Szkolenia i kursy:

  • Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu – Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces, psychoterapeuta z uprawnieniami do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją

  • Roczny Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii, Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego – Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej – A. Szulc

  • Treningi rozwoju osobistego z elementami treningu interpersonalnego (3x)

 

Moje doświadczenie zawodowe:

  • EmpathyHouse – psychoterapeuta

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Wydział Orzecznictwa Lekarskiego – psycholog konsultant

  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza Oddział Dzienny – psycholog praktykant

  • Poradnia Psychologiczna ZOZ MSWiA – psycholog

  • Wolontariat w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

  • Stowarzyszenie Nadzieja Dla Rodziny – asystent

Kontakt

e-mail: hubkulik@gmail.com
telefon, WhatsApp: 607 731 314
skype: hubkulik

bottom of page