top of page
WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

Psychoterapia dla mnie jest drogą zmiany, w trakcie której ważnym elementem jest zbudowanie relacji terapeutycznej, będącej współpracą w kierunku poprawy jakości życia.

Anita Powała
tel. 509 389 089

Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr SP/0857/2013 wydany przez Ministra Zdrowia. Ukończyłam całościowe szkolenie z zakresu Psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, 2018 r. Jestem absolwentką pedagogiki społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 2004 r. Obecnie w trakcie Programu certyfikacyjnego w Diagnozowaniu zaburzeń związanych z traumą w Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją w Katowicach.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych doświadczających cierpienia i trudności z powodu zaburzeń psychicznych, po doświadczeniach urazowych, w kryzysach psychicznych.

Od 2010 roku współpracuję z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, prowadzę psychoterapię osób uzależnionych od substancji (narkotyki, alkohol, leki), uzależnionych behawioralnie (hazard, Internet, zakupy, kompulsywne zachowania seksualne i inne.) oraz ich rodzin i bliskich.

​Doświadczenie zawodowe zdobywałam od pierwszego roku studiów w Ośrodku Wychowawczym Nasz Dom w Rumi, następnie jako pedagog, socjoterapeuta w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Gdyni. Współpracowałam również z Poradnią Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz w Gdańsku, z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapeutycznym Mrowisko w Sopocie.

Dbam o jakość i wysoki standard prowadzenia psychoterapii, pracując pod stałą superwizją i będąc w procesie własnej psychoterapii szkoleniowej. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, poszerzam wiedzę i umiejętności.

Kontakt

tel.: 509 389 089

bottom of page