top of page

Psychoterapia to dla mnie niezwykłe doświadczenie, w czasie którego psychoterapeuta stwarza klientce/klientowi warunki by mogła/mógł poznając siebie i odkrywając swoje zasoby polepszać jakość swojego życia a przepracowując swoje kryzysy i traumy- rozwijać się i pełniej doświadczać siebie, relacji z innymi, życia.

Agnieszka Nadratowska
tel. 508 128 280

Od około 20 lat pracuję psychoterapeutycznie z osobami doświadczającymi trudności i cierpienia z powodu różnych problemów psychologicznych, kryzysów psychicznych i życiowych, zaburzeń i chorób psychicznych.

W 2002 r. ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskiem.

 Od 2005 roku jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień.

Od 2005 roku jestem pracownikiem Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, gdzie pracuję z osobami na różnych etapach procesu uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki) oraz behawioralnie ( m.in. hazard, uzależnieni od nowych mediów, seksoholizm) a także z osobami doświadczającymi kryzysów i trudności z powodu tego, że bliska im osoba jest uzależniona. W OPiTU od 2008 roku kieruję również pracą zespołu Poradni Leczenia Uzależnień.

W 2010 roku ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne w Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i wciąż poszerzam swoją wiedzę, doświadczenie psychoterapeutyczne uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, konferencjach psychoterapeutycznych i stale uczestnicząc w procesach superwizyjnych.

Pracuję w nurcie integracyjnym korzystając z wiedzy i doświadczeń różnych modalności psychoterapeutycznych, dostosowując sposób pracy do potrzeb i możliwości klienta/pacjenta.

Od 2015 roku współpracuję z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS z filią w Sopocie ucząc studentów psychologii pracy psychoterapeutycznej z osobami doświadczającymi uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnionymi behawioralnie oraz ich bliskimi.

Kontakt

tel.: 508 128 280

email: aga.nadratowska@wp.pl

bottom of page