top of page
20220114_173202_edited.jpg

Psychoterapia Młodzieży

            Zapraszamy na konsultacje / sesje psychoterapeutyczne młode osoby, które doświadczają trudności takich jak:

 • lęki, fobie społeczne,

 • depresja, myśli samobójcze, agresja, autoagresja

 • stres, brak motywacji

 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)

 • brak wiary w siebie, kompleksy

 • brak akceptacji ze strony rówieśników, nietolerancja, wykluczenie

 • trudności z akceptowaniem siebie i swojego ciała, wyglądu

 • problemy rodzinne, rozwód rodziców, uzależnienie w rodzinie

 • traumatyczne przeżycia, doświadczanie przemocy fizycznej lub psychicznej

 • zachowania ryzykowne m.in. używanie substancji psychoaktywnych

 • problemy związane z własną tożsamością lub orientacją seksualną

 • trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, trzymanie problemu w sobie, samotność

 • nadmierne korzystanie z gier, komputera, problemy związane z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym.

Na pierwszą konsultację osoby niepełnoletniej zapraszamy rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego. W trakcie wstępnych konsultacji omawiany jest problem młodej osoby, ustalenie celów terapeutycznych, wybór najlepszej możliwej pomocy.

Psychoterapeutę obowiązuje poufność - tajemnica zawodowa. Wyjątek stanowią sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu klienta / klientki.  Pozostałe informacje pojawiające się w trakcie sesji mogą być omawiane z rodzicem/opiekunem prawnym, jedynie za zgodą nastolatka. 

Praca terapeutyczna odbywa się w bezpiecznych warunkach, w nieoceniającej i akceptującej atmosferze. 

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, o stałej porze. Czas trwania pojedynczej sesji to 50 minut. Długość terapii zależy od problemu i potrzeb zgłaszającej się osoby.

PSYCHOTERAPIĘ Młodzieży PROWADZĄ

WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

psycholog, psychoterapeutka,

certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień 

WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

psycholog, psychoteapeuta

bottom of page