top of page
WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

Psychoterapia uzależnień

„Uzależnienie - każde powtarzające się działanie – związane lub niezwiązane z przyjmowaniem jakiejś substancji, w którym osoba czuje się zmuszona trwać pomimo jego negatywnych konsekwencji dla jej życia i życia innych ludzi”.
Gabor Maté

    

    Zazwyczaj mówi się o psychoterapii uzależnień, nam bliskie jest myślenie o psychoterapii osoby uzależnionej, oznacza to,  widzenie przede wszystkim osoby, jej położenia, trudności i problemów w szerszym kontekście.

    Nikt nie planuje się uzależnić, powtarzające czynności, początkowo dające ulgę i korzyści podstępnie wpędzają w iluzję i złudne poczucie kontroli nad sobą i swoim życiem. Konsekwencji nałogu doświadcza nie tylko osoba uzależniona ale równie dotkliwie jego rodzina i bliscy.

Współcześnie jesteśmy narażeni na silne bodźce, szybkie tempo życia, szukamy natychmiastowych efektów, silnych doznań czy szybkiej regeneracji i ukojenia.

    Substancje psychoaktywne takie jak narkotyki, alkohol, nikotyna czy leki przyjmowane w sposób niemedyczny, czynności takie jak: hazard, Internet, gry komputerowe, zakupy, seks są na liście najczęściej zgłaszanych problemów u specjalisty psychoterapii uzależnień.

Każde uzależnienie można rozumieć jako próbę zapanowania nad doświadczeniami życiowymi przy użyciu środków pochodzących z zewnątrz (...). Niestety, wszystkie zewnętrzne środki, którymi próbujemy poprawić swoje doświadczenia, to broń obusieczna. Zawsze są dobre i złe. Nie ma takiego zewnętrznego remedium, które poprawi nasze życie nie pogarszając go jednocześnie.

Thomas Hora

Podobnie jak uzależnianie się jest procesem, umiejscowionym w czasie, podobnie psychoterapia wymaga czasu, jest drogą w kierunku zmiany i  poprawy jakości życia. 

    Zapraszamy osoby zmagające się z uzależnieniem oraz ich bliskich.

 

 

Cytaty pochodzą z książki: Bliskie spotkania z uzależnieniem, Gabor Maté, Wyd. Czarna Owca, 2021
 

Psychoteapię uzależnień prowadzą

WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

psychoterapeutka - certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychotraumatolog

WOJTEK WOJNAROWICZ_kwiecień1_kwiecień2_kwiecień3_maj_kwiecień_czerwiec1_czerwiec2_lipiec_l

psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień 

bottom of page