top of page

Psychoterapia indywidualna

  • 50 min
  • 170 złotych polskich
  • Świętojańska

Opis usługi

Jeśli czuje Pani/Pan potrzebę i gotowość pracy: • z powodu niezadowolenia z jakości swojego życia, • by bardziej rozumieć siebie, radzić sobie z uczuciami i samopoczuciem, lepiej kierować własnym życiem, • nad trudnościami przeżywanymi w relacjach i związkach, rozstaniem, rozwodem, poczuciem samotności, brakiem satysfakcji, • nad doświadczaniem ciągłego stresu, poczuciem zagubienia, brakiem celów życiowych, • nad określaniem i rozumieniem swoje tożsamości, osobowości i orientacji seksualnej, • z powodu doświadczania cierpienia w związku z przeżywanymi traumami i kryzysami życiowymi, • z powodu doświadczania zaburzeń i chorób psychicznych takich jak m.in. zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości, uzależnienia od substancji psychoaktywnych i behawioralne, • z powodu trudności emocjonalnych i adaptacyjnych będąc osobą bliską osoby uzależnionej bądź doświadczającej innych zaburzeń i chorób psychicznych • oraz innych problemów i kryzysów psychologicznych Rozpoczęcie procesu psychoterapeutycznego poprzedzone jest kilkoma konsultacjami, gdzie psychoterapeuta wraz z klientką/klientem diagnozuje problemy oraz ustala cele do pracy psychoterapeutycznej. Konsultacja psychoterapeutyczna trwa 50 minut Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut. Częstotliwość - raz lub dwa razy w tygodniu oraz długość trwania kontraktu psychoterapeutycznego ustalane są indywidualnie i zależą od potrzeb i możliwości klientki/klienta oraz celów, które psychoterapeuta i klientka/klient decydują się realizować. KONTRAKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY może być: • krótkoterminowy - od 3 do 6 miesięcy • średnioterminowy - 6-12 miesięcy • długoterminowy - rok i więcej Interwencja kryzysowa: udzielamy pomocy i wsparcia jeśli Pani/Pan doświadcza obecnie kryzysu przekraczającego możliwości osobistego radzenia sobie z nim z powodu utraty osoby bliskiej, żałoby, nadużycia lub przemocy. Czas sesji interwencyjnej to 50 min, długość trwania pracy nad kryzysem ustalana jest według potrzeb i możliwości klientki/klienta - od kilku do 20 spotkań indywidualnych. Praca psychoterapeutyczna odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa, intymności i z zachowaniem tajemnicy zawodowej, psychoterapeuci pracują według zasad kodeksu etycznego.


Dane kontaktowe

  • Świętojańska 104a/7, Gdynia, Polska

    wojciechwojnarowicz@interia.pl


bottom of page