top of page
Las

Coaching i Mentoring

Coaching zawsze zaczyna od stanu obecnego. Przyglądamy się Twojej sytuacji Tu i Teraz. 

W procesie coachingowym nie zajmujemy się traumami,  nie doradzamy, nie mówimy co Klient ma zrobić.  Gdy okaże się, że potrzebujesz innej formy pomocy (np psychoterapii lub mentoringu) coach pomoże Ci to sobie uświadomić.

Cele Coachingowe są POWER, tzn:

P o z y t y w n i e  sformuowane – Co chcesz osiągnąć? Jak chcesz, żeby było? Jaka jest główna siła, która Cię tam zaprowadzi?

O d p o w i e d z i a l n e   - odpowiedzialność za proces jest po Twojej (Klienta) stronie, w innym przypadku nie bedziesz miał/ła wpływu na rezultaty działań.  Pamiętaj, że nie jeteś w tym sam/a. Twoje środowisko i bliskie osoby mają na to ogromny wpływ. Kto może Ci pomóc z realizacji celu? 

Czego mozesz robić mnie a czego więcej, by osiągnąc cel?

W z k a ź n i k realizacji – może do tego posłużyć skala od  1 do 10. Po czym poznasz, że osiagnąłeś/osiągnęlaś cel? Do kiedy chcesz zrealizować swój cel? 

E k o l o g i c z n y – jakie będą konsekwencje osiągnięcia celu, Zastanowisz się , co przyniesie zmiana. Co zyskam? Co stracę? 

R e a l n y – cel to nie marzenie. Na jakie etapy możesz podzielić swój cel? Jak możesz go sformować inaczej? Co możesz zrobić już dzis?

 

W procesie mentoringu mentor dzieli się bogatym doświadczeniem zawodowym, szczególnie w zakresie budowania i  prowadzenia skutecznych i zaangażowanych zespołów oraz pomaga pracownikom różnego szczebla odnaleźć się w danym momencie rozwoju kariery. 

Coaching i Mentoring Prowadzi:

Alicja.jpg

Coach, mentorka life & business

bottom of page