top of page
IMG_4494ok (1).jpg

.

Justyna Kwaśniak

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką i trenerką treningu umiejętności DBT, interwentką kryzysową. Pracuję w nurcie integracyjnym, co oznacza, że wykorzystuję w swojej pracy elementy dorobku różnych szkół terapeutycznych (m.in. poznawczo-behawioralnej, dialektyczno behawioralnej DBT, Gestalt, terapii skoncentrowanej na emocjach, ) W pracy korzystam  z  Porozumienia bez Przemocy i Dialogu Motywującego, w zależności od potrzeb Klienta. 

Pomagam osobom dorosłym doświadczającym kryzysów małżeńskich, trudności w relacjach z innymi, czy z samym sobą, które są często wynikiem bolesnych doświadczeń dziecięcych lub traum wieku dorosłego. Od ponad trzydziestu lat pracuję z ludźmi. Od dydaktyki (nauczyciel, pedagog, psychosocjolog,) przez interwencję kryzysową do psychoterapii. Podczas spotkań konsultacyjnych wspólnie z klientem ustalam strategię pracy i częstotliwość spotkań. Nie udzielam rad. Głęboko wierzę w wewnętrzną siłę każdego z nas do odkrywania własnej drogi w dążeniu do samorozwoju i samorealizacji, do wprowadzania zmian we własnym życiu. Podążam za klientem i jego potrzebami, motywując i wspierając w procesie zmiany. Sesje poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Pracuję również online.
Jestem absolwentką czteroletniej Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy - Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (kierunek posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) tu ukończyłam również Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej. Ukończyłam całościowe szkolenie DBT Comprehensive dla profesjonalistów, którego organizatorem jest polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (PTDBT). Staże kliniczne odbyłam w szpitalnym stacjonarnym i dziennym oddziale psychiatrycznym. Aktualnie w ramach mojej pracy naukowej z zakresu psychosocjologii  skupiam się na doświadczeniach rodziców dzieci z niepełnosprawnością w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach tematycznych. W swoim dorobku posiadam tytuł naukowy doktora nauk o Ziemi.

Kontakt

Tel: 605308064
spotkanieterapeutyczne@gmail.com

bottom of page